Branu Logos & Marks

Brand Identity
Logos & marks
Hanoi, 2012 - 2021

Tổng hợp những logo đã thực hiện của chúng tôi trong thời gian qua, chính năm là một khoảng thời gian khá dài cho một hành trình học hỏi và thay đổi không ngừng. Những bài học và kinh nghiệm có được của chúng tôi sẽ là hành trang của chúng tôi đồng hành cùng bạn xây dựng nên thương hiệu của bạn. Branu cùng bạn kiến tạo những thương hiệu đẹp bền vững với thời gian.

Branu Branding Agency
09687 322 87
hello.branu@gmail.com