FTI Global

Brand Identity
Business Management Technology
Hanoi - 09 / 2019

FTI Global với đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển, tư vấn triển khai phần mềm ERP SAP, Oracle trong nước và quốc tế. Định hướng hệ thống 05 công ty chuyên trách theo nghiệp vụ nhằm giúp khách hàng tối ưu tổng thể hoặc một phần hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp.

Branu Creative
09687 322 87
hello.branu@gmail.com