Chứng khoán Alpha
- Tài chính dễ dàng

Thiết kế LOGO - nhận diện thương hiệu
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Hà nội, 06 . 2021


Chứng khoán Alpha – Tài chính dễ dàng.

Chứng khoán Alpha – Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư tài chính đơn giản, dễ dàng và tối ưu hiệu quả nguồn tài chính cho mọi đối tượng Khách hàng. Alpha kết nối cơ hội đầu tư và gia tăng sự thịnh vượng cho Khách hàng.

Sứ mệnh của Chứng khoán Alpha là kiến tạo hệ sinh thái tài chính thịnh vượng.

(tobe continue)

Branu Branding Agency
09687 322 87
hello.branu@gmail.com