Fiac - Logistics
- Fastest in Any Case

thiết kế yếu tố nhận diện thương hiệu
thiết kế các ấn phẩm văn phòng
FIAC logistics agency
Hà nội, 05. 2022


Công ty cổ phần tiếp vận quốc tế FIAC là công ty chuyên giao nhận hàng hóa toàn cầu, với các hoạt động chuyên sâu trong đường hàng không.

Fiac logistic tìm tới chúng tôi khi khách hàng đã có logo và muốn triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp. Branu Team thiết kế hoạ tiết nhận diện thương hiệu dựa trên tinh thần của logo Fiac và định hướng thương hiệu của ban lãnh đạo công ty.

Branu Branding Agency
09687 322 87
hello.branu@gmail.com