Phacogen & Biomedic
Thiết kế trang trí văn phòng

Thiết kế trang trí văn phòng - phòng lab
Doanh nghiệp vật tư y học và thí nghiệm, chẩn đoán
Hà nội, 05. 2021 & 11. 2021


Phacogen là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm sản phẩm về công nghệ gen, di truyền học hệ gen, tế bào học, vi sinh vật học và các lĩnh vực liên quan; từ đó, ứng dụng kết quả đạt được để phát triển các phương pháp chẩn đoán sớm và điều trị chính xác trong các lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, Sản phụ khoa, Ung bướu, và Truyền nhiễm.

Branu team nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Phacogen, đã đề xuất một số thiết kế trang trí văn phòng và phòng lab của Phacogen. Phương án thi công cuối cùng là phương án cả ban lãnh đạo Phacogen và Branu team đều cảm thấy ưng ý nhất.

Những hình ảnh thực tế thiết kế và thi công trang trí văn phòng Phacogen.

Những hình ảnh thực tế thiết kế và trang trí văn phòng Biomedic.

Branu Branding Agency
09687 322 87
hello.branu@gmail.com